Nog geen lid?
Maak hier een account !
 
 

Nieuws  

15/04/2016

Nieuwe regelgeving voor verlichting en ventilatie van arbeidsplaatsen [...]


1/01/2016

Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk [...]


1/01/2016

nieuwe tarifering voor externe diensten [...]


28/03/2014

Nieuw Koninklijk Besluit van 28/3/2014 betreffende de preventie van brand in de arbeidsplaatsen. [...]


7/10/2013

KB betreffende betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen [...]


... PLUS DE NEWS

Opleiding "Ergonomie"

Ergonomie is een wetenschappelijke discipline die de interactie tussen mens en omgeving bestudeert en verbetert. Het is een belangrijk onderdeel van de Welzijnswet van 1996. Daarbij is ergonomie niet enkel een apart domein want in nagengoeg alle andere domeinen spelen ergonomische aspecten een belangrijke rol:  veiligheid op de werkplek en de inrichting ervan, gaan bijvoorbeeld hand in hand. Ergonomie is dus een breed vakgebied dat uitgaat van een globale benadering. Daarbij komen zowel fysieke, cognitieve, sociale, organisatorische als omgevingsfactoren aan bod.

In deze categorie opleidingen worden cursisten vertrouwd gemaakt met de theorie, de praktijk en de meest recente regelgeving rond ergonomische principes op de werkplek. En dat is niet onbelangrijk: het verwaarlozen van ergonomische principes leidt tot grote schade en hoge kosten door vaak langdurig ziekteverzuim.
Naam Categorie