Nog geen lid?
Maak hier een account !
 
 

Nieuws  

15/04/2016

Nieuwe regelgeving voor verlichting en ventilatie van arbeidsplaatsen [...]


1/01/2016

Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk [...]


1/01/2016

nieuwe tarifering voor externe diensten [...]


28/03/2014

Nieuw Koninklijk Besluit van 28/3/2014 betreffende de preventie van brand in de arbeidsplaatsen. [...]


7/10/2013

KB betreffende betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen [...]


... PLUS DE NEWS

Opleiding "Hiërarchische lijn"

De hiërarchische lijn is de verzamelnaam voor alle medewerkers die bevoegd zijn om opdrachten te geven aan andere medewerkers. Voorbeelden zijn meestergasten, brigadiers, ploegleiders, managers,... 

De verantwoordelijkheid voor het welzijn van de werknemers berust bij de werkgever maar de hiërarchische lijn is verantwoordelijk voor de uitvoering van het preventiebeleid. Ook het dagelijks beheer van de veiligheid en het welzijn van de werknemers behoort dus tot de taken van de hiërarchische lijn. In dit verband voorziet de wetgever een aantal specifieke opdrachten en taken. Om die naar behoren uit te kunnen voeren, is resultaatgerichte vorming en training noodzakelijk.