Nog geen lid?
Maak hier een account !
 
 

Nieuws  

15/04/2016

Nieuwe regelgeving voor verlichting en ventilatie van arbeidsplaatsen [...]


1/01/2016

Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk [...]


1/01/2016

nieuwe tarifering voor externe diensten [...]


28/03/2014

Nieuw Koninklijk Besluit van 28/3/2014 betreffende de preventie van brand in de arbeidsplaatsen. [...]


7/10/2013

KB betreffende betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen [...]


... PLUS DE NEWS

Opleiding "Psychosociaal"

Psychosociale risico's zijn factoren die bedreigend zijn voor het welzijn van de werknemers: ze kunnen leiden tot psychische en/of lichaamlijke schade. Het gaat om risico's die een gevolg zijn van blootstelling aan de elementen van de arbeidsorganisatie: de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de interpersoonlijke relaties op het werk.

In het kader van de welzijnswetgeving is de werkgever verplicht om de psychosociale risico's op het werk in kaart te brengen en preventiemaatregelen uit te werken.