Nog geen lid?
Maak hier een account !
 
 

Nieuws  

15/04/2016

Nieuwe regelgeving voor verlichting en ventilatie van arbeidsplaatsen [...]


1/01/2016

Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk [...]


1/01/2016

nieuwe tarifering voor externe diensten [...]


28/03/2014

Nieuw Koninklijk Besluit van 28/3/2014 betreffende de preventie van brand in de arbeidsplaatsen. [...]


7/10/2013

KB betreffende betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen [...]


... PLUS DE NEWS

Opleiding "Risicovolle taken"

"Risicovolle taken" is de verzamelnaam voor een reeks specifieke taken die enkel mogen worden uitgevoerd door medewerkers die daarvoor een attest hebben. Daarmee kunnen ze aantonen dat ze over de nodige kwalificaties beschikken om die taken veilig uit te voeren. De taken waarvoor de wetgever een verplichte opleiding en toetsing voorziet, staan opgesomd in het "register voor risicovolle taken". Zeker voor werkzaamheden in de (petro)chemie, moeten de attesten worden afgeleverd door een erkend examencentrum.